تب و لرز شدید داشتم یه تیشرت روش بافت استین بلند روش سویشرتم تنم بود + پتو !!!!!!

الان بهترم یه تیشرت و پتوی نصفه

غذایی که خورده بودم با عرض معذرت بالا آوردم ، دو- سه بار

بعدش قرص خوردم که الان یکم بهترم ولی مشکوک دوباره به استفراغ با اینکه فقط آب و قرص خوردم؛

خدا رو شکر درد شکم ندارم فقط بنظرم این تب و بی حالی و حالت تهوع از بین بره بهتر میشم؛

کلاس زبان فردا ... اون خداجان میشه بی درد و عذاب و اذیت شدن صبح خوب شده باشم کاملا؟!

تازه امتحان فیزیک و آزمایشگاهم برای شنبه و یکشنبه است ...


منبع : آرامشحال جسمی من ، الان
برچسب ها : الان