خب....

فاطمه حالش بد شده ... شاید فراتر از بد!

زندگیه دیگه، خوشی ناخوشی داره ...

باید برنامه هام رو تنظیم کنم ...

آری عزیزم، مشکلی نیست

سندرم رو یادته؟! افزایش بیخودی ضربان قلب ... نگران نباش!

اینم تحت تاثیر یه ویروس شیطونه ...

یادته از رویاهات برای خدا گفتی!؟ یادته خدا گفت صبر کنی؟! گفت می بخشتت؟!

خـــــــــــــب ... نگران نباش ...

میدونم و میدونی!! خدا دو دستی گرفتت!!

عزیزم فدات شم :) نگران نباش :)

باید یکم تغییر تو برنامه ات ایجاد کنی ...

اینجا غصه خوردن و گیج شدن، متقابلا جسمت رو بدتر میکنه ...

تو خوب باش :) شاد باش اون جسمت هم از رو میره 

در واقع با کمک خدا از رو میبریمش تا اذیتت نکنه :)

بشین سر برنامه هات اول دینی رو برس اگه حال داشتی و اگه حالی باقی موند بشین سر زبان ...

راستی فدا سرت .... چیه خودتو برای مدرسه اذیت میکنی اونم چی با اون معاونا که دمبه ساعت به غیباتا بدون اینکه از حالت خبر دار باشن گیر میدن

فدایی داری باو! یکم بدنت خسته است بابت نه ماه گذشته ... سر حال میاد

من قول میدم ... قول میدم خدا همه چی رو درست کنه

(خدایا نزار شرمنده خودم بشم ... به تو امید دارم)

-----------------------------------------------

حالا یه صدم بهترم ... شاید بهتره آهنگ رو میز رو قطع کنم !؟


منبع : آرامشهمه چی ok
برچسب ها : نباش ,نگران ,برنامه ,نگران نباش