دیروز به دو تا از بخش های برنامم نرسیدم اما در کل عالی بودم ؛)

یعنی بهتر از هیچی و بیکاری بود

هرچند به خاطر دست از پا خطا کردنم نمره اخلاقیم رو «صفر» میدم!

بله صفر به سه دلیل متفاوت !

یکم پهلوم درد میکنه و انگار سر دلم سوز میده؛ چرا؟! شاید سردیم کرده؟!

ولی آخه دمای اتاقم خوبه ....

راستی دیشب ساعت هشت شب اولین شب از چهل شب بود؛

شکمم راستی راستی درد میکنه، چرااااااااااا؟! بخاطر اول صبحه؟ یا استرس دارم؟!

خداجان تو رو به خداییت قسم، امکانش هست باز غافلگیر نشم از یه مشکل؟ میشه مشکلی پیش نیاد؟ تازه دارم جون میگیرم ... نزار خودمو از دست بدم ... طاقتم کمه

باشه خدایی؟!

خدایا درمانم کن؛ میدونم راه درمانم «فقط» تویی ... اگه لحظه ای غیر این فکر کردم منو ببخش ... و درمانم کن ...

جانا ... به امید تو خدای مهربونم

منبع : آرامشنتیجه کار دیروز
برچسب ها : درمانم ,راستی